Sundsta-Älvkullegymnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet Logotyp Sundsta-Älvkullegymnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges nyaste och största gymnasieskolor. Här möts ca 2000 elever och 250 personal varje dag för att studera och umgås.  Vi erbjuder den stora skolans många val, men också den lilla skolans tillhörighet, trivsel och trygghet. Skolan präglas av en positiv stämning mellan personal och elever, hos oss får du vara den du är och bli den du vill. Tillsammans skapar vi framtid! 

Hos oss kan du läsa högskoleförberedande program inom natur, teknik, estetik, humaniora och samhällsvetenskap. Här finns också gymnasiesärskola och introduktionsprogram. I skolans lokaler ryms bland annat moderna laborationsmiljöer, ateljéer, dans- och teatersalar, musikstudio, foto- och radiostudios, biograf, bibliotek, hörsal, cafeteria och en stor aula. 

Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.

Estetiska programmet

På estetiska programmet får du en högskoleförberedande examen, utveckla det estetiska och konstnärliga perspektivet och därigenom växa som människa. Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation och samspel samt förmåga till eget skapande är centralt i utbildningen.

Inriktningar:
Dans
Bild och form, Animation
Mediacreator, Estetik och media
Musik
Teater

Humanistiska programmet

Vi utgår från det samhälle vi lever i men sätter ett internationellt fokus på människan och kulturen. Vi vill utveckla din förmåga att se saker från olika perspektiv.

Inriktningar:
Språk
Kultur

Naturvetenskapsprogrammet

Du som gillar omväxling kommer att trivas här. Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena grundas på iakttagelser och experiment. Därför görs många exkursioner och laborationer och sedan tolkas resultaten – ofta med hjälp av IT.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Tänker du plugga vidare efter gymnasiet är detta ett program som ger dig massor av valmöjligheter med sin breda behörighet.

Inriktningar:
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet Gymnasieingenjörsutbildningen

Tycker du om att kommunicera på olika sätt och tror på fortsatt teknikutveckling? Då är det här något för dig. Efter tre år på programmet erbjuds du möjligheten att läsa ett fjärde år för att få en gymnasieingenjörsexamen.

Inriktningar:
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap

IMAS

IMAS är en inriktning inom Introduktionsprogrammen för dig med Aspergers syndrom, högfungerande autism eller autismspektrumdiagnos (ASD). IMAS kursutbud följer Samhällsvetenskapsprogrammets beteende-inriktning i den mån det går.

Gymnasiesärskolans individuella program

De individuella programmen är till för dig som inte kan gå ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning.

Ämnesområden:
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljöx
Individ och samhälle
Språk och kommunikation

Telefon: 054-540 18 00
E-post: sundsta-alvkullegymnasiet@karlstad.se
Adress: Sävegatan 7, Karlstad
Webbsida: www.karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet

Sociala medier:

https://www.facebook.com/SundstaAlvkullegymnasiet/
Instagram: @sundsta_alvkullegymnasiet